Pravo doba – sajam za starije i sve ostale

Grafički dizajn promotivnog vizuala i materijala:
Tema: Pravo doba – sajam za starije i sve ostale
Klijent: Zagrebački velesajam
Dizajn: Sanja Ris, studio Rissanja
Godina: 2015.

Right age senior fair, billboardRight age senior fair, folderRight age senior fair, logo EN
Right age senior fair, logo