Interliber – međunarodni sajam knjiga i učila

Grafički dizajn promotivnog vizuala i materijala:
Projekt: Interliber – međunarodni sajam knjiga i učila
Klijent: Zagrebački velesajam
Dizajn:
Godina:

Interliber book and teaching appliances fair, billboardInterliber - international book and teaching appliances fair, brochureInterliber - international book and teaching appliances fair, poster