High Five – Dani Teensa

Grafički dizajn promotivnog vizuala i materijala:
Tema: High Five – Dani Teensa
Klijent: Zagrebački velesajam
Dizajn: Sanja Ris, studio Rissanja
Godina: 2015.

High five teen days, billboardHigh five teen days, billboard