Gradovi i regije – međunarodni sajam investicija, industrija i usluga

Grafički dizajn promotivnog vizuala i materijala:
Projekt: Zagreb Business Summit – Gradovi i regije – međunarodni sajam investicija, industrija i usluga
Klijent: Zagrebački Velesajam
Dizajn: Sanja Ris, senior dizajner Zagrebačkog velesajma
Godina: 2014

Cities and regions, billboardCities and regions, brochureCities and regions, poster